Hanenburglaan

De Bomen- en Bloemenbuurt is gebouwd op een strandwal, die in de negentiende eeuw werd afgegraven, onder meer voor de winning van zand voor de Haagse stadsuitbreidingen. Voor de afvoer van het zand werden vaarten gegraven, waaronder de Valkenbosvaart.
Op de tekentafel van architect H.P. Berlage veranderde de voormalige strandwal in een nieuwe woonwijk, die vanaf 1911 werd gerealiseerd. De boerderijen die in dit gebied stonden, waaronder boerderij Hanenburg, moesten wijken voor de nieuwbouw. De Hanenburglaan was breder dan nu. In het midden liep een vaart met grondgebonden huizen aan weerszijden.

Verboden toegang
Bij de bouw van de Atlantikwall verdwenen zowel de vaart als de huizenrij aan de noordzijde. Alleen een deel van de oude gevelwand aan de stadszijde is bewaard gebleven, zoals langs de huidige Hanenburglaan hier en daar nog te zien is. Omdat de toren van de gereformeerde Westduinkerk op de hoek met de Fahrenheitstraat als ori├źntatiepunt voor geallieerde vliegtuigen zou kunnen dienen, werd deze gesloopt. De kerk zelf bleef gespaard, maar werd in 1991 alsnog afgebroken. Het gebied ten zuiden van de Haneburgerlaan,┬á vrijwel tot aan de Laan van Meerdervoort, werd ontruimd en door de Duitse bezetter tot Sperrgebiet gemaakt.

Nieuwbouw
Op de plaats van de verdwenen huizenrij zijn de flatgebouwen langs de huidige Segbroeklaan in de plaats gekomen. Ter hoogte van de Valkenboskade staan nu twee hoge flatgebouwen, die zorgen voor afwisseling van de lange, eenvormige gevelwand. Tussen deze gebouwen door is het naoorlogse gebouw van het Haga Ziekenhuis te zien, dat in het verleden de naam Rode Kruis Ziekenhuis droeg. Het oorspronkelijke gebouw, dat iets verderop stond, is bij de aanleg van de Atlantikwall verdwenen.

AfbeeldingHanenburglaan nu
Boerderij Hanenburg

Boerderij Hanenburg, ca. 1900. Haags Gemeentearchief

Haagse Beek

Op de Haagse Beek, 1927. Haags Gemeentearchief

Afzanderijvaart

Afzanderijvaart bij Hanenburglaan in aanleg, 1923. Haags Gemeentearchief

Westduinkerk

Westduinkerk, ca. 1927. Haags Gemeentearchief

Vooroorlogse situatie

De vooroorlogse situatie, met het ziekenhuis op de oorspronkelijke locatie.

Detail stadsplattegrond

Detail van een stadsplattegrond uit 1948.

Hanenburglaan, 1947

Met drakentanden, vlak na de bevrijding. Haags Gemeentearchief

ShareThis