Obrechtstraat

De Obrechtstraat ligt in Duinoord, een wijk die gebouwd werd op initiatief van de bankier Daniël Scheurleer. In 1891 richtte deze de N.V. Haagsche Bouwgrondmaatschappij Duinoord op, die de planontwikkeling en de bouw voor haar rekening nam. Dit deel van de wijk Duinoord werd vanaf 1895 gebouwd.

Anders
Het ontwerp van de wijk was heel anders dan de recht-toe-recht-aan-wijken, die dan toe waren gebouwd. De wijk was ruim en speels van opzet. De Obrechtstraat is een van de lange gebogen straten in Duinoord die om het centraal gelegen Sweelinckplein heen lopen. Vóór 1944 liep de Obrechtstraat vanaf de hoek Tasmanstraat/1e Sweelinckstraat helemaal door tot aan de huidige president Kennedylaan.

Illegale sloop
In 1944 viel een deel van de Obrechtstraat ten prooi aan de Atlantikwall. De Duitse bezetter brak woningen af om plaats te maken voor de verdedigingswerken. Grenzend aan de tankgracht en het schootsveld begon het Sperrgebiet. Woningen die zich in dat gebied bevonden konden blijven staan, maar de bewoners moesten hun huizen verlaten. Vele leegstaande woningen werden in het laatste oorlogsjaar illegaal gesloopt door de bevolking. De landelijke spoorwegstaking zorgde voor een brandstofschaarste in Den Haag. Er waren geen kolen meer voorhanden om de kachels te doen branden en veel mensen gingen over tot illegale bomenkap of sloopten trappen en kozijnen uit leegstaande huizen.

Doodlopend
In het wederopbouwplan van de stadsarchitect W.M. Dudok werd het oude stratenplan van Duinoord niet hersteld. De lange gebogen Obrechtstraat tussen de Groot Hertoginnelaan en de Cornelis de Wittlaan werd een korte, doodlopende straat, alleen nog bereikbaar vanaf de Groot Hertoginnelaan. Aan het aangrenzende nieuwe plein – het latere Verhulstplein - tekende hij twee schoolgebouwen, een kantoorgebouw, appartementen en een bioscoop.

AfbeeldingObrechtstraat nu
Conradkade, achterzijde Obrechtstraat

Achterzijde van de huizen aan de Obrechtstraat, 1931. Haags Gemeentearchief

Conradkade, achterzijde Obrechtstraat

Achterzijde van de huizen aan de Obrechtstraat, ca. 1933. Haags Gemeentearchief

Obrechtstraat, 1945

Obrechtstraat, juli 1945. Haags Gemeentearchief

Obrechtstraat, 1945

Obrechtstraat, 1945. Haags Gemeentearchief

Obrechtstraat, 1946

Obrechtstraat, 1946. Haags Gemeentearchief

Obrechtstraat,1945

Obrechtstraat, juli 1945. Haags Gemeentearchief

Ontwerp van Dudok voor deze omgeving

Deze omgeving in het wederopbouwplan van Dudok

ShareThis