Verversingskanaal
?
Verversingskanaal. Foto: Roel Wijnants

De sluis heeft de kerk gered

Verversingskanaal

Het Verversingskanaal werd in 1888 aangelegd voor de afvoer van het vuile water uit de Haagse grachten via Scheveningen naar de Noordzee. Dat was nodig, omdat er onvoldoende doorstroming van het oppervlaktewater plaatsvond. Het kanaal kreeg een sluis met gemaal. Aan de overzijde werd in 1936 de Houtrustkerk gebouwd.

De Atlantikwall kruiste het Verversingskanaal. De taluds van het kanaal werden in het verlengde van de tankgracht met drakentanden versperd. Bij de Conradkade kwam een toegang tot de Vesting Scheveningen (Sperre 347), die met ijzeren balken in het wegdek en ijzeren rolhekken kon worden afgesloten. De woningen in de directe omgeving werden afgebroken. In 1943 was dit gebied een grote kale vlakte.

Gespaard

Opmerkelijk genoeg bleef de Houtrustkerk gepaard, volgens overlevering omdat de Duitse bezetter bang was dat bij de vernietiging van de kerk met explosieven ook de sluis beschadigd zou raken. Ten onrechte verkeerde hij in de veronderstelling dat in dat geval bij een grote stormvloed het zeewater de stad zou kunnen binnendringen.

Herstel

Dit gebied maakte deel uit van het wederopbouwplan van stadsarchitect W.M. Dudok, maar de hoogbouw op het Verhulstplein stamt niet uit zijn plan. Dit plein is naderhand ingevuld, op een andere manier dan Dudok voor ogen had gestaan.
De sluis wordt niet meer gebruikt. Het voormalige stoomgemaal dient nu als circulatiegemaal dat water in het kanaal van de Valkenboskade pompt.

naar boven