Havenmonding
?
Foto: grzegorzmielczarek / CC

Er zit meer vis in de zee dan ooit

Scheveningen Haven

Scheveningen was grotendeels verlaten. Alleen burgers die nodig waren om de vesting te laten functioneren, zoals winkeliers, caféhouders, artsen en verpleegsters, waren achtergebleven of hadden toegang tot dit afgegrendelde deel van de stad.

Het strand en de boulevard waren ook voor hen verboden terrein. Voor kinderen boden de straten met leegstaande huizen een spannend speelterrein, zij het niet zonder gevaren.

Visserij in oorlogstijd

De beste schepen werden in de loop van 1940/41 door de Duitse bezetter gevorderd. Toch voeren er tot september 1944 nog vissersschepen uit. Ze voeren met zeilen of werden aangedreven door verouderde motoren en vormden zo een gemakkelijk doelwit voor Engelse jachtvliegtuigen. Daarnaast was er het gevaar van mijnen. De schepen moesten dicht bij de kust blijven en voor de avond weer binnen zijn en stonden onder Duits toezicht. Zo wilde de bezetter voorkomen dat schepen en hun bemanning zouden uitwijken naar Engeland.

Omdat er maar weinig werd gevist, waren de vangsten wel groot.

naar boven